Fundacja Na Zakręcie oficjalnie rozpoczyna swoją działalność.

Na początku października br. została zarejestrowana Fundacja Na Zakręcie, która ma zapewniać wsparcie organizacyjne osobom, które chcą pracować i zdobywać nowe doświadczenia zawodowe, a zostało im to utrudnione.    Jej celami statutowymi są:  aktywizacja i mobilizacja zawodowa osób z różnorodnych grup społecznych, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsię...

Czytaj dalej