Fundacja Na Zakręcie oficjalnie rozpoczyna swoją działalność.

Na początku października br. została zarejestrowana Fundacja Na Zakręcie, która ma zapewniać wsparcie organizacyjne osobom, które chcą pracować i zdobywać nowe doświadczenia zawodowe, a zostało im to utrudnione

 

Jej celami statutowymi są: 

 • aktywizacja i mobilizacja zawodowa osób z różnorodnych grup społecznych,
  w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i propagowanie aktywności gospodarczej w społeczeństwie,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
  i współpraca między społecznościami zawodowymi.

Fundacja Na Zakręcie chce pomagać w podejmowaniu ważnych i słusznych decyzji pozwalających na zmianę życia zawodowego. Będzie  wspierać w pokonaniu trudnych momentów w życiu, tzw. zakrętów, jak również otwierać nowe perspektywy, pokazując, że zmiany nie są straszne. To wszystko Fundacja zamierza realizować poprzez szkolenia, narzędzia pracy nad rozwojem zawodowym powszechne w sektorze HR, spotkania mentoringowe oraz przykłady, success story osób, które dokonały zmian w swoim życiu zawodowym.

 

Swoją aktywność będziemy kierować do osób znajdujących się w grupach wykluczenia zawodowego. Dostrzegamy duży problem w braku przygotowania osób młodych, niezdecydowanych co do swojej ścieżki zawodowej. Podobnie wśród wypalonych zawodowo lub pokolenia silver. Brakuje systemowych rozwiązań i narzędzi pozwalających na tzw. odbicie się. Stawiamy na dopasowanie i rozwój kompetencji. Bez względu na wiek, dotychczas zajmowane stanowisko czy branżę w jakiej człowiek się dotychczas poruszał. Dotychczasowe doświadczenie pokazało nam, że nie ma na rynku ubezpieczeniowo finansowym organizacji która w neutralny sposób przygotowałaby ludzi do pracy. To miedzy innymi przestrzeń na aktywność naszej Fundacji – Agnieszka Jakuczek, prezes zarządu eOFWCA.pl, fundatora Fundacji Na Zakręcie.

 

Dotychczas Fundacja Na Zakręcie razem ze swoim fundatorem, eOFWCA.pl rozpoczęła realizację projektu #dlaUkrainy, mającego na celu poprawę bytu uchodźców z Ukrainy w Polsce. Adaptacja i integracja z nowymi realiami życia to początek do budowania stabilnej codzienności.

 

Wspierając obywateli Ukrainy skupiamy się na dostarczeniu podstawowych informacji pomagających zorganizować nowe życie w Polsce, a dalej podjąć decyzję o poszukiwaniu  pracy  i podniesieniu kwalifikacji poprzez uczestnictwo w naszych szkoleniach – Anna Flaga-Błaszczyk, prezes zarządu Fundacji Na Zakręcie

Strona https://dlaukrainy.eofwca.pl, jest inicjatywą informacyjno-edukacyjną mającą pomóc mieszkańcom Ukrainy odnaleźć się w obcej rzeczywistości. Fundacja jednocześnie chce podzielić się swoim doświadczeniem, które jako eOFWCA.pl zdobyła działając w branży finansowo-ubezpieczeniowej.

 

Grupami docelowymi Fundacji na Zakręcie są uchodźcy/imigranci oraz grupy wykluczone zawodowo:

 • pokolenie silver,
 • kobiety po urlopie macierzyńskim,
 • wypaleni zawodowo,
 • osoby, które przechodzą na wcześniejszą emeryturę,
 • młodzież, która stoi przed dylematami wyboru swojej drogi.

 

Biorąc pod uwagę fakt, że ludzie tworzący Fundację Na Zakręcie mają know how, bogate doświadczenie w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz pomysł i ludzi, dzięki którym mogą go realizować, zmierza do stworzenia nowego kierunku zarządzania talentami. Mottem Fundacji jest maksyma „W stadzie raźniej” i z takim nastawieniem podchodzi do tego projektu. 

Działalność Fundacji na Zakręcie można śledzić za pośrednictwem strony w serwisie Facebook: Fundacja Na Zakręcie | Facebook