SZKOLENIA

 • Organizacja i prowadzenie szkoleń dla sieci sprzedaży (w tym szkoleń licencyjnych)
  z produktów ubezpieczeniowych działu I i II ubezpieczeń
 • Szkolenia „miękkie” z technik sprzedaży
 • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych
 • Tradycyjne szkolenia stacjonarne + E-learning
 • Certyfikowane warsztaty IDD live training 
 • E-learning IDD
SZKOLENIA

STACJONARNE

 • Szkolenia produktowe m.in. dla:
  – Banków, SKOKów
  – Call Center
  – Biur Turystycznych
  – MultiAgencji
 • Warsztaty sprzedażowe dostosowane do specyfiki oferowania produktów: stand allone, dołączone do produktu bazowego, sprzedaży telefonicznej
 • Szkolenia produktowo-sprzedażowe

E-LEARNING

 • Tradycyjny: platforma e-learningowa dostarczona przez eOFWCA.pl z opcją testów wiedzy
 • Wersja light: dostęp do materiałów szkoleniowych, prezentacji, procedur, etc.