Szkolenia agenta ubezpieczeniowego – obowiązek czy coś więcej?

Agenci ubezpieczeniowi już od 3 lat zobowiązani są do doskonalenia zawodowego w wymiarze min. 15 godzin w skali roku. Realizowane szkolenia to odpowiedź na konkretne zagadnienia wyszczególnione  w załączniku do ustawy. Ich tematyka odpowiada zakresowi wykonywanych przez agenta czynności. Czy zatem jest to jedynie obowiązek?  Czy możemy mówić o czymś więcej? O poszerzaniu umiejętności i doskonaleniu praktyki zawodowej?

 

Obowiązek wynikający z ustawy.

Osoby wykonujące czynności agencyjne zobowiązane są do doskonalenia swoich umiejętności zawodowych poprzez odbywanie minimum 15 godzin szkolenia zawodowego. Obowiązek należy realizować rokrocznie,  żeby zachować prawo do wykonywania zawodu agenta ubezpieczeniowego. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń obowiązkiem szkoleniowym objęta jest osoba wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz każda, wspierająca agenta w wykonywaniu działalności dystrybucyjnej.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 12 tejże ustawy obowiązek ukończenia szkolenia zawodowego powstaje z pierwszym dniem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym osoba wykonująca czynności agencyjne została wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. Zgodnie z aktualnymi regulacjami pierwsze szkolenie zawodowe należy ukończyć nie później, niż w terminie 18 miesięcy od dnia wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych osoby wykonującej czynności agencyjne.

W związku z brakiem spełnienia obowiązku szkoleniowego organ nadzoru może:

  • Nakazać zaprzestania naruszania przepisów prawa oraz powstrzymanie się od ponownego jego naruszania,
  • Cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej,
  • Wykreślić z rejestru agentów agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.

 

Szansa na rozwój i zwiększenie konkurencyjności.

Szkolenia to z jednej strony obowiązek, z drugiej zaś szansa na rozwój, poszerzenie wiedzy i dostęp do nowych praktyk przydatnych w codziennej pracy.

Rynek ubezpieczeń jest mocno dynamiczny, proces pracy z Klientem zmienny a rzeczywistość i ich oczekiwania wciąż podnoszą poprzeczkę. Zatem nowe praktyki czy umiejętności z zakresu pracy z obiekcjami czy budowania wizerunku są bardzo przydatną wiedzą. Spełniając obowiązek wymagany przez regulatora, agent zdobywa bardziej prestiżową pozycję zwiększając swoją konkurencyjność. Nie ma bowiem wątpliwości iż najlepszym sposobem na to, by agent ubezpieczeniowy nadążał za zmieniającym się rynkiem ubezpieczeń, jest ciągłe kształcenie się.

Obecnie coraz większe znaczenie ma relacja i sprzedaż oparta na wiedzy. Fundament stanowią kompetencje i umiejętności, po które nierzadko sięgamy samodzielnie. Wiedza zdobyta w sposób tradycyjny dziś już nie wystarcza. Wszyscy mamy świadomość tego, iż postępujący rozwój nowych technologii i cyfryzacja naszego życia wymagają zmiany sposobu pracy, nauki, nawiązywania relacji, sprzedaży i zdobywania nowych kompetencji. Międzynarodowe badanie przeprowadzone przez PwC* w lutym 2021 daje obraz zmian na rynku pracy, a w szczególności przedstawia nastawienie i perspektywy pracowników w kierunku udoskonalania swoich umiejętności.
Warte uwagi jest nasze zaangażowanie i chęć uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez pracodawców (42% vs. 30%) oraz darmowych kursach online. Zmieniające się środowisko biznesowe, zdalna lub hybrydowa forma pracy, zdecydowana przewaga pracy z wykorzystaniem umiejętności digital motywują nas do podnoszenia kwalifikacji i zwiększania swojej zawodowej atrakcyjności. 86% z nas jest gotowa do tego, by uczyć się nowych rzeczy, podnosić kwalifikacje a nawet je zmienić by dostosować się do zachodzących zmian i utrzymać na rynku pracy.

Nie pozostaje wątpliwym, iż szkolenia mają istotne znaczenie w pracy agenta. Kluczowy pozostaje wybór odpowiedniej tematyki i formy ich realizacji. Od właściwych wyborów zależeć będzie czy został spełniony obowiązek czy szkolenie wniesie praktyczne umiejętności wykorzystywane na co dzień.

 

*Badanie PwC „Upskilling Hopes & Fears 2021”