Wyprzedaż majątku czy ubezpieczenie na życie? – finansowanie procesu dziedziczenia jakiego nie znał dotychczas polski rynek!

Tylko trzynastu na stu Polaków powyżej 50 roku życia napisało testament. Tak wynika z sondażu Kantar Milward Brown, przeprowadzonego po raz pierwszy w historii we współpracy z Fundacją Otwarte Forum. Jak zatem wygląda gotowość Polaków do przekazania majątku i zabezpieczenia dorobku swojego życia?
O procesie dziedziczenia i jego finansowaniu w aspekcie polskiego prawa spadkowego i podatkowego oraz udziale w nim Doradcy ubezpieczeniowego opowie Piotr Staniszkis. Trener, konsultant oraz mentor współpracujący z eOFWCA.pl.

 

Z danych ogólnopolskiej akcji „Napisz Testament” prowadzonej przez Fundację Otwarte Forum wynika, że coraz więcej młodych osób prowadzących aktywne życie, podróżujących, posiadających kredyt hipoteczny, wychowujących dzieci, zakładających rodziny w związkach partnerskich bądź modelu patchworkowym, prowadzących firmę przychodzi do notariusza w celu zabezpieczenia swojego dobytku. Coraz częściej przygotowanie testamentu jest elementem zarządzania swoim majątkiem. Poza oszczędzaniem czy inwestowaniem Polacy dbając o finanse planują jak może zostać rozdysponowane ich mienie. Taka zmiana tendencji to bardzo ważna informacja dla agentów ubezpieczeniowych – mówi Piotr Staniszkis. 

Jeszcze do niedawna w społeczeństwie panowało przekonanie, że testament powinny pisać wyłącznie osoby starsze, ciężko chore lub bardzo zamożne. Tymczasem każdy posiada majątek w postaci oszczędności, nieruchomości, dorobek intelektualny. Warto więc zadbać o to jak zostanie rozdysponowany. Samo sporządzenie testamentu jest dość proste, choć pomoc ze strony adwokata, czy wsparcie notariusza mogą okazać się niezbędne. To jednak nie wystarczy. Koniecznym jest zaplanowanie i wdrożenie jego finansowania. Zadanie nie łatwe i udział Doradcy ubezpieczeniowego jest bardzo wskazany. 

Dzięki znajomości zasad dziedziczenia ustawowego, testamentowego, idei zachowku i podatku od spadku i darowizn jak również analizy istniejących zabezpieczeń Doradca ubezpieczeniowy może rzeczywiście doradzić odpowiednie rozwiązania finansowe. Ubezpieczenie na życie pozwala zapewnić środki na poniesienie kosztów związanych z procesem dziedziczenia oraz utrzymaniem majątku w rodzinie. A jak odpowiednio ustrukturyzować polisę na życie? Innowacyjne koncepty finansowania procesu dziedziczenia, nieznane dotychczas na polskim rynku otwierają nowe horyzonty i pozwalają dotrzeć do niezagospodarowanych jeszcze segmentów rynku. 

 

Jak to wygląda w praktyce? 

Jeżeli właściciel majątku i przyszły spadkodawca nie sporządzi testamentu wówczas o zasadach dziedziczenia całości majątku decydują przepisy Księgi 4 Kodeksu Cywilnego – Spadki, Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe  (Ustawa z dn. 23.04.1964 ze zm.- Kodeks Cywilny).  Ustawową kolejność dziedziczenia może zmienić testament pozostawiony przez spadkodawcę. To obecnie jedyna metoda, dzięki której można skutecznie rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci, jeśli nie odpowiada nam kolejność dziedziczenia ustawowego. Jeżeli spadkodawca decyduje się na spisanie ostatniej woli, może obdzielić majątkiem kogo chce – bez żadnych ograniczeń. W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę na uprawnienie zwane zachowkiem. Ma on ochronić najbliższych krewnych spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z przepisów ustawy, a którzy zostali pominięci w testamencie. Są to zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy. A więc te osoby mogą żądać od osoby powołanej zamiast nich do spadku zapłaty określonej kwoty pieniężnej i jest to pewnego rodzaju substytut spadku, który należałby się im w przypadku dziedziczenia ustawowego. W tym miejscu pojawiają się możliwości dla Doradcy ubezpieczeniowego. Najlepszym rozwiązaniem na sfinansowanie tego rodzaju wydatku jest ubezpieczenie na życie.  

Poza zachowkiem w związku z dziedziczeniem należny jest podatek spadkowy, którego wysokość zależy od przynależności do określonej grupy podatkowej i który może wynieść ok. 7%, 12% lub nawet 20%!
W jaki sposób efektywnie sfinansować również i ten wydatek?  Wyprzedaż majątku, likwidacja lokaty, realizacja akcji czy likwidacja funduszu, pożyczka z banku czy inny tego rodzaju sposób finansowania nie są sposobem tak efektywnym jak ubezpieczenie na życie. Dlaczego? Te pytania zadaje niemalże każdy Klient. Odpowiedź jest oczywista, koszt ubezpieczenia na życie jest znacznie niższy niż koszt innych źródeł finansowania – dodaje Piotr. 

Równoważenie spadku, maksymalizacja masy spadkowej, spłata podatku od spadku i darowizn oraz zachowku, finansowanie zarządu sukcesyjnego i sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej a także gwarantowana emerytura przedsiębiorcy to koncepty wspierające planowanie i finansowanie procesu dziedziczenia. 

  • Koncept  Równoważenia  spadku

odpowiada na pytanie jak podzielić „przyszłą” masę spadkową równo pomiędzy spadkobierców tak, aby z jednej strony realizować założenia spadkodawcy, jednocześnie powodując, że wśród spadkobierców nie wystąpi poczucie krzywdy.                    

  • Koncept Maksymalizacji masy spadkowej

wskazuje sposób zabezpieczenia majątku rodzinnego przed wierzycielami. Szczególnie gdy spadkodawcą jest przedsiębiorca, który mógł gwarantować spłatę kredytów firmowych również własnym majątkiem.

  • Koncept Spłaty zachowku i podatku spadkowego

pokazuje jak zapewnić gotówkę spadkobiercom na zapłacenie podatku spadkowego do Urzędu Skarbowego oraz na uregulowanie zachowku należnego tym, którzy dziedziczyliby ustawowo, a którzy zostali pominięci w testamencie. 

  • Koncept Finansowania zarządu sukcesyjnego i sukcesji

jednoosobowej działalności gospodarczej z jednej strony wskazuje drogę jak sfinansować wdrożenie osoby kluczowej dla firmy w razie śmierci przedsiębiorcy. Z drugiej zaś strony pokazuje jak sfinansować spłatę osób bliskich w chwili przejęcia własności firmy przez sukcesora w wyniku postępowania spadkowego.

  • Koncept Gwarantowanej emerytury przedsiębiorcy

wskazuje sposób zabezpieczenia wypłaty emerytalnej na rzecz przedsiębiorcy po uporządkowanym przejęciu firmy przez sukcesora jeszcze za życia tegoż przedsiębiorcy. 

 

Takie narzędzia pozwolą Doradcy ubezpieczeniowemu odpowiednio zabezpieczyć potrzeby Klienta i jednocześnie o krok wyprzedzać konkurencję.

 

Jaka powinna być Suma Ubezpieczenia? Z kim, kiedy i jak rozmawiać na te tematy oraz jakich argumentów użyć, żeby Klient jak najszybciej wdrożył proponowane rozwiązania ubezpieczeniowe? By poznać odpowiedzi na te pytania wybierz szkolenie SUKCESJA RODZINNA – WPROWADZENIE DO FINANSOWANIA PROCESU DZIEDZICZENIA prowadzone przez Piotra Staniszkis w ramach projektu Certyfikowanych warsztatów online z doskonalenia zawodowego (IDD) realizowanego przez eOFWCA.pl