WDROŻENIA PPE i PPK

eOFWCA.PL wspomaga Towarzystwa Ubezpieczeń/Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych we wdrożeniach PPE (Pracownicze Programy Emerytalne) i PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).

  • Działamy na terenie całej Polski
  • Dysponujemy ponad 200 współpracownikami
  • Prowadzimy szkolenia w zakresie dotyczącym funkcjonowania PPE i PPK, wdrożenia i obsługi
  • Bierzemy czynny udział w procesie organizacji i wdrażania programów dla pracowników Zakładów Pracy
  • Pomagamy w przygotowywaniu oraz przekazywaniu do pracodawcy materiałów informacyjnych, procedur i innych dokumentów oraz informacji związanych z PPE/PPK
  • Organizujemy i koordynujemy oraz uczestniczymy w akcjach informacyjnych dla pracowników pracodawcy dotyczącej PPE/PPK w tym bierzemy czynny udział w dyżurach podczas których pracownicy będą mieli możliwość przystępowania do PPE
  • Monitorujemy potrzeby pracodawców
  • Przekazujemy do Towarzystw wszelkie ustalenia, wymagania, sugestie i postulaty pracodawcy