Ta zmiana była potrzebna! Egzaminy licencyjne i warsztaty doskonalenia zawodowego online!

Egzaminy licencyjne i warsztaty doskonalenia zawodowego online!
To nowe rozwiązania dedykowane branży ubezpieczeń i finansów przygotowane przez eOFWCA.pl 

 

Spowolnienie w gospodarce, wstrzymanie wielu aktywności w biznesie dało nam pole do przemyśleń i zmusiło do podejmowania nowych wyzwań. Przyglądając się zmianom zachodzącym na rynku z łatwością obserwujemy przyspieszający proces cyfrowej transformacji. Nowe technologie zdominowały naszą rzeczywistość i wyznaczyły kierunek biznesu. Rynek ubezpieczeń i finansów a szczególnie jego obszar związany z dystrybucją i sprzedażą rozwiązań to przestrzeń gdzie pierwiastek ludzki odgrywa znacząca rolę. 

 

Doświadczyliśmy konfrontacji potrzeb i wytycznych legislacyjnych związanych z egzaminowaniem początkujących OFWCA i wdrożeniem procesu doskonalenia zawodowego wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń zgodnie z rekomendacją KNF. Towarzystwa ubezpieczeniowe potrzebowały płynności procesów dla utrzymania biznesu. Z drugiej strony napotkaliśmy na duże ograniczenia całkowicie blokujące aktywność na tym polu. Odpowiedzią stała się zaawansowana technologicznie platforma edukacyjna oparta o wytyczne wynikające z ustawy i zaakceptowana przez KNFmówi Agnieszka Jakuczek, prezes zarządu eOFWCA.pl

 

Platforma edukacyjna eOFWCA.pl to nowy rozdział w historii egzaminów licencyjnych i szkoleń zawodowych IDD. Unikatowe narzędzie pozwala realizować certyfikowane warsztaty z doskonalenia zawodowego online w formie interaktywnych live’ów oraz egzaminy licencyjne w wersji całkowicie zdalnej. Rozwiązanie w pełni spełnia wymogi regulacji prawnych.

Ponadto to szereg korzyści kluczowych w rzeczywistości jakiej doświadczamy. Platforma edukacyjna edu.eofwca.com pozwala na zoptymalizowanie i usprawnienie działań przy maksymalnej oszczędności czasu. Ponadto jej merytoryczne przygotowanie jest gwarancją wysokiej jakości warsztatu opartego o interakcje z uczestnikiem. Dzięki takiemu podejściu uzyskujemy zdecydowanie lepszy efekt poznawczy, porównywalny z doświadczeniem z sali szkoleniowej. Brak dodatkowych kosztów związanych z dojazdem uczestników, organizacją egzaminu czy szkolenia oraz noclegiem. 

 

Jesteśmy na etapie wprowadzania pilotażowego programu szkoleń, które będziemy rozwijać o dodatkowe zagadnienia i tematy. Poszerzać grono trenerów z nami współpracujących. Naszym celem jest dostarczenie usługi dostosowanej do potrzeb, jednocześnie pozwalającej spełnić wymogi ustawy. Tak by zakres proponowanych warsztatów był odpowiedni pod względem wykonywanych czynności, pełnionej funkcji czy zakresu dystrybuowanych produktów. Proces egzaminów licencyjnych mamy dopracowany i z powodzeniem wspieramy kolejne Towarzystwa we wdrażaniu kolejnych agentów.   – mówi Joanna Jastrzębska, członek zarządu eOFWCA.pl