Plusy i minusy egzaminów stacjonarnych i online

 

Od ponad roku z sukcesem realizujemy egzaminy licencyjne w formie online. Przez ten czas projekt uległ ewolucji a rozwój technologii i wewnętrznych procesów udoskonaliły. 
Dbając o bezpieczeństwo i należny poziom profesjonalizmu realizowane przez nas egzaminy licencyjne dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oaz czynności dystrybucji zakładu reasekuracji odpowiadają założeniom i wytycznym Komisji Nadzoru Finansowego. 

Jak wypadają egzaminy stacjonarne i online w zestawieniu plusów i minusów wykorzystania jednej z możliwości jakie obecnie dostępne są na rynku? 

Przygotowaliśmy zestawienie w oparciu o najważniejsze kategorie:

 

 

       EGZAMINY ONLINE

 

      EGZAMINY STACJONARNE

 

ŁĄCZONE EGZAMINY DLA KILKU TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

Ustawowo brak możliwości. 

Technicznie możliwe: w ramach jednego egzaminacyjnego/logowania można zorganizować kilka egzaminów na wspólnej platformie.

 

Tak, można.
CZAS UCZESTNIKA POŚWIĘCONY NA EGZAMIN

Uczestnik poświęci zdecydowanie mniej czasu.

Eliminacja dojazdów na miejsce egzaminu. 

Czas dojazdu to czasem konieczność poświęcenia całego dnia dla jednego egzaminu.

Czas weryfikacji tożsamości i sprawdzenia dokumentacji na miejscu, oczekiwanie na wydanie zaświadczeń po egzaminie. 

 

 

GODZINA EGZAMINU

Możliwe zalogowanie w dowolnym, dogodnym dla Uczestnika momencie w ramach wyznaczonego dnia egzaminacyjnego. 

 

Wyznaczona konkretna godzina. 

Konieczna punktualność.

LOGISTYKA

Logistyka ograniczona do ustalenia daty egzaminu oraz przypisania do niego Uczestników.

Przy dużym rozproszeniu Uczestników na ternie Polski to idealne rozwiązanie.

Możliwość równoczesnego egzaminowania Uczestników z różnych sieci sprzedaży.

 

Stanowo duże wyzwanie organizacyjne: zaangażowanie sporych zasobów osobowych i czasowych.

W celu zachowania poufności stosowane jest egzaminowanie uczestników z jednej sieci sprzedaży/jednego Klienta/Agenta.

WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI

Szybsza niż stacjonarna, systemowa weryfikacja tożsamości Uczestników. 

Z zastosowaniem technologii w rozwiązaniu online nie mamy 100% pewności odnośnie wiarygodności Uczestnika. 

Dostępna technologia pozwala na stosowanie wielu systemów kontrolnych.

 

Weryfikacja tożsamości uczestników przez Komisję Egzaminacyjną daje 100% pewności w kwestii tożsamości Uczestników

Długi czas poświęcony na weryfikację Uczestników.

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI EGZAMINOWANEGO

Rejestracja Uczestników na podstawie scanów. 

Jeżeli Towarzystwo Ubezpieczeniowe teraz zbiera scany to wyegzekwowanie oryginałów będzie ciężkie. Konieczne w ciągu 60 dni od czasu i ogłoszenia końca pandemii.

Przy wykorzystaniu nowych technologii i podpisów elektronicznych możliwe jest zebranie całej dokumentacji w oryginale w kanale online.

Problematyczne wyegzekwowanie oryginałów – jeśli proces ich wymaga (w ciągu 60 dni od czasu ogłoszenia końca pandemii).

Łatwiejszy proces uzupełniania brakujących dokumentów za pośrednictwem systemu, nie mailowo. 

Przekazanie dokumentów poprzez system pozwala zachować pełną poufność i bezpieczeństwo. 

 

Czas poświęcony na sprawdzenie przedstawianej dokumentacji (w praktyce 30-40 osób to ok 1h). Uczestnik czeka na swoją kolej. 

Problematyczne uzupełnianie dokumentów. 

Przy podejściu zero/jedynkowym wręcz niedopuszczenie do Egzaminu co oznacza konieczność przybycia uczestnika na kolejny egzamin.

Sprawdzenie poprawności, kompletności dokumentacji odbywa się „od ręki”.

KOSZTY DELEGACJI Brak.

Koszty delegacji, paliwa, hotelu, cateringu.

 

KRK

eKRK tańsze niż papierowe, koszt to 20zł.

Czas oczekiwania na dokument do 7 dni.

Jeśli KRK papierowe, konieczne potwierdzenie za zgodność z oryginałem podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną.

KRK papierowe droższe, koszt to 50zł, ale 

Wydawane „od ręki”.

eKRK tańsze, koszt to 20zł, ale 

Wymaga dodatkowego procesu przekazania pliku ZIP online.

Wymaga matchowania wersji papierowych z elektroniczną dla potwierdzenia kompletności całości dokumentacji uczestnika egzaminu.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW EGZAMINU Można równocześnie przeegzaminować setki Uczestników.

Grupy kilku, maksymalnie kilkudziesięcioosobowe.

Czasami grupy jedno/dwuosobowe, konieczność zebrania komisji.

 

ILOŚĆ OSÓB W KOMISJI EGZAMINACYJNEJ/ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU

Jedna osoba w Komisji.

W praktyce do obsługi przed egzaminem oraz po jest potrzebna większa ilość osób (kwestia organizacji i nadzoru technicznego szkolenia, podziału obowiązków, kompetencji technicznych / merytorycznych).

 

Trzech członków komisji wg Ustawy, przy dużych grupach egzaminacyjnych kilka osób

Przy dużej skali egzaminów brak osób posiadających wiedzę i kompetencję do zasiadania w Komisji Egzaminacyjnej.

KONTROLA KNF

Brak podstawy prawnej. 

Technicznie możliwość ustawienia roli Obserwatora KNF w systemach. Na bieżąco można monitorować postępy Uczestników.

Brak konieczności delegacji pracowników KNF.

 

Jest podstawa prawna.

Kontrola KNF oznacza konieczność delegacji pracowników KNF,

SUMA   19  8   5  20

 

Wniosek: Egzaminy online mają zdecydowanie więcej plusów niż egzaminy stacjonarne i okazują się być korzystniejszym rozwiązaniem w procesie egzaminowania kandydatów na agentów ubezpieczeniowych.